Copyright & Disclaimer

copyright-thailandtravel

Copyright


Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website en overige publicaties van Thailand Travel mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.

Externe links
Alle rechten voorbehouden. Op onze website vindt u links naar andere sites. Deze links zijn aangebracht voor uw comfort. De inhoud van deze sites staat niet onder de controle van Thailand Travel en wij kunnen op geen enkele manier de verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud ervan of voor enig ander materiaal op deze sites.

Disclaimer


Informatie over eventuele fouten en vergissingen
Kennelijke fouten en vergissingen, druk -en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van www.thailandtravel.nl. Wij besteden bij de samenstelling van de website de grootst mogelijke zorgvuldigheid, echter de mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Thailand Travel is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voorvloeien uit het gebruik van gegevens van www.balitravel.nl . De gegevens op deze website en andere publicaties kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en opgaaf van redenen door Thailand Travel worden gewijzigd.

Neem contact op